AVFALLSPOSE HVIT 50L 25STK UNIK

 
Product no. 6170